Bouwtekeningen

Bouwtekeningen zijn de tekeningen waarmee de aannemer aan het werk gaat. Op deze bouwtekeningen staan alle gevel aanzichten, plattegronden en verschillende details met maatvoering. Bouwtekeningen zijn er in verschillende formaten, van A4 tot A0. De grote van de bouwtekening hangt af van de omvang van het project. Bouwtekeningen zijn onmisbaar tijdens het maken van een aanbouw, het plaatsen van dakkapellen of andere bouwwerken. Er zijn verschillende bouwtekeningen, bijvoorbeeld bestekstekeningen en werktekeningen.

Bestektekeningen:

Een definitief ontwerp wordt meestal uitgewerkt in de vorm van bestektekeningen. Op de bestektekeningen staan de juiste maatvoeringen voor de aannemer. Die kan op basis van deze tekeningen een juiste prijs maken. Voor ingewikkelde bouwwerken kan eventueel een bestekstekst gemaakt worden. Zo wordt tekstueel vastgelegd wat er gebouwd moet worden. De bestekstekeningen zijn een onderdeel van het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Werktekeningen:

Werktekeningen zijn tekeningen waar de timmerman of metselaar tijdens de bouw zijn gegevens vanaf leest. Op de werktekeningen is gedetailleerd weergegeven hoe er gebouwd moet worden. De schaal van een werktekening is 1:20 en details 1:5 (1cm op de tekening is 5cm in werkelijkheid). Werktekeningen zijn gedetailleerdere bestekstekeningen.

  • Bouwadvies voor een maximaal rendement
  • Woningen splitsen
  • Woningen verhuren en omzetten naar kamerverhuur
  • Maximale huurpunten als een pand verbouwd wordt
  • Goede contacten met gemeenten
  • Bel 030 - 8777 321 of laat u bellen!